Partners

 • ICT-innovatieplatform Software as a Service

  IIP-SaaS wil onderzoek-, innovatie- en kennisdisseminatie-projecten optuigen met bedrijven, wetenschappers en overheid mogelijkheden zodat de mogelijkheden van SaaS in Nederland optimaal worden benut. Deze inspanningen moeten leiden tot een SaaS-ecosysteem, een testbed en een netwerk van professionals die zullen leiden tot een vooraanstaande rol van Nederland bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en productiviteitsgroei in onze diensteneconomie.

  iipsaas.nl

  SAAS
 • Sii – Service Innovation & ICT

  Service Innovation & ICT (SII) is het diensteninnovatieprogramma dat door Novay, Holland Financial Centre en IIP Create in samenwerking met vele andere bedrijven en kennisinstellingen is opgezet.

  In het SII-programma werken verschillende partijen uit de creatieve sector en de financiële sector samen. ICT speelt in deze sectoren vaak een beslissende rol bij innovaties. Daarom richt het programma zich op het stimuleren van de verbinding tussen ICT en deze twee genoemde sectoren. Daarbij wordt gestreefd naar samenwerkingsvormen tussen de grote bedrijven, het MKB en kennisinstellingen.

  Het innovatieprogramma Service Innovation & ICT zal echter ten gevolge van het nieuwe kabinetsbeleid niet worden gecontinueerd.

  si-i.nl

  sii
 • Open Sahara

  Open Sahara is een gratis webservice waarmee de inhoud van documenten, websites en blogs taalkundig wordt geanalyseerd en verrijkt met semantische metadata.

  Daarnaast biedt Open Sahara een aantal professionele diensten aan, waaronder ontwikkelcapaciteit voor de ontwikkeling van semantische plug-ins en applicaties en ondersteuning bij het semantiseren van grote archieven.

  Open Sahara adviseert bij de business development en commerciële ontwikkeling van nieuwe uitgeefproducten en webdiensten.

  openshara.com

  Open_Sahara
 • IIP/Create

  IIP/Create is een nationale denktank op het gebied van creativiteit, technologie en ondernemerschap. Als landelijk platform representeert IIP/Create creatieve ondernemers, kennisinstellingen en grote bedrijven die gezamenlijk komen tot innovaties en opschaling mogelijk maken. Door het samenbrengen van kennisintensieve organisaties en creatief MKB kunnen nieuwe diensten worden ontwikkeld en grootgebracht.

  iipcreate.com

  iipcreate
 • Waag Society

  Waag Society ontwikkelt creatieve technologie voor maatschappelijke innovatie. De stichting doet onderzoek, ontwikkelt concepten, pilots en prototypen en fungeert als intermediair tussen de kunsten, de wetenschap en de media. Hiertoe ontwikkelt het samenwerkingsvormen met partijen in de culturele, publieke en private sector.

  waag.org

  Waag_Society
 • Beeld en Geluid

  Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een cultuurhistorische instelling die het audiovisueel erfgoed dat uit historisch of cultuurhistorisch oogpunt van nationaal belang is verzamelt, conserveert en toegankelijk maakt voor zoveel mogelijk gebruikers:
  mediaprofessionals, onderwijs en wetenschap, en het algemene publiek. Daarnaast ontwikkelt en verspreidt het instituut kennis op het gebied van audiovisuele archivering, digitalisering en mediahistorie.

  beeldengeluid.nl

  Beel_en_Geluid
 • CGI – Nederland

  CGI – Nederland verleent zakelijke en technologische diensten. Het bedrijf biedt zakelijke dienstverlening, systeemintegratie en outsourcing voor klanten over de hele wereld. Onder de klanten bevinden zich de grootste bedrijven van Europa.

  CGI – Nederland helpt haar klanten door mensen, business en technologie op een succesvolle manier te integreren.Langlopende samenwerking staat centraal. Logica maakt gebruik van haar branchekennis om innovatieve oplossingen voor haar klanten te realiseren.

  http://www.cgi.com/en/cgi-netherlands

  cgi-logo
 • GovUnited

  GovUnited is een samenwerkingsverband van gemeenten op het gebied van de e-overheid. GovUnited helpt haar deelnemers door de bundeling van kennis, het organiseren van de inkoopvraag en het stimuleren van innovatie.

  govunited.nl

  Gov_United
 • Media Republic

  Media Republic is een creatief bureau met een digital hart, dat gespecialiseerd is in het creëren van strategieën en campagnes voor internationale merken.

  mediarepublic.com

  Media_Republic
 • Euvision

  Euvision Technologies is a spin-off from the ISIS research group on image and video search engines of the University of Amsterdam. ISIS has been evaluated co-best in the last two international research evaluations, from 6 and 1 year ago over all computer science research in the Netherlands. ISIS has 40 members including 20 PhD students. The Impala Core Video search engine has consistently been in the top three of world’s premiere competition on video search engines, TRECvid, in the last 7 years.

  www.euvt.eu

  Euvision

Consortium partners:

Het Nederland opent Data-consortium bestaat uit de volgende organisaties:

EUVision Technologies Waag Society Software as a Service Open Sahara IIP/create Sii Beeld en Geluid Media Republic Logica GovUnited

© Nederland opent data.2011. | Disclaimer